ரா விவகாரத்தில் இலங்கை அரசு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது

இந்திய உளவு அமைப்பான 'ரா' தன்னைக் கொல்ல முயற்சித்ததாக அதிபர் மைத்ரிபால சிறீசேனா கூறவில்லை என்று இலங்கை..... 


வஜ்ராசனம்

தரைவிரிப்பில் அமர்ந்து இருகால்களின் மூட்டுக்களையும் தரையில் அழுத்தமாக பதியும்படி செய்து இருகால்களையும் உட்புறமாக மடக்க.... 


தமிழ்ச்சுவை – வெண்பா : 2

நல்லார் ஒருவர்க்குச் செய்த உபகாரம் கல்மேல் எழுத்துப்போல் காணுமே – அல்லாத ஈரமிலா நெஞ்சத்தார்க் கீந்த உபகாரம் நீர் மேல் எழுத்துக்கு நேர்... 


தமிழ்ச்சுவை - வெண்பா : 1

நன்றி ஒருவர்க்குச் செய்தக்கால் அந்நன்றி 'என்று தருங்கொல்?' எனவேண்டாம் - நின்று தளரா வளர்தெங்கு தாளுண்ட நீரைத் தலையாலே தான்தருத லால்... 


உத்தித பத்மாசனம்

தரை விரிப்பில் பத்மாசனத்தில் அமர வேண்டும். உள்ளங்கைகளை இரண்டு தொடைப்பகுதிக்கு பக்கத்தில் ஒட்டியவாறு கீழே வைக்க வேண்டும்... 


பத்மாசனம்

முதலில் தரையில் அமர்ந்து கொண்டு, கால்கள் இரண்டையும் நேராக நீட்டவும்.... 


தத்தித்தா தூதுதி தாதூதித் தத்துதி துத்தித் துதைதி துதைதத்தா தாதுதி தித்தித்த தித்தித்த தாதெது தித்தித்த தெத்தாதோ தித்தித்த தாது?

தத்தித் தாது ஊதுதி – தத்திச் சென்று மலர்களில் உள்ள மகரந்தத்தை குடிக்கிறாய்.... 


தமிழ்ச்சுவை -உணர உணரும் உணர்வுடை யாரைப் புணரில் புணருமாம் இன்பம்

தமிழ்ச்சுவை -உணர உணரும் உணர்வுடை யாரைப் புணரில் புணருமாம் இன்பம் 


தமிழ்ச்சுவை - காளமேகப் புலவரின் சிலேடை

தமிழ்ச்சுவை தாதிதூ தோதீது தத்தைதூ தோதாது தூதிதூ தொத்தித்த தூததே - தாதொத்த...  


தமிழ்ச்சுவை

பூனைக்கி யாறுகால் புள்ளினத்துக் கொன்பதுகால் ஆனைக்குக் கால்பதி னேழானதே –மானேகேள் முண்டகத்தின் மீது முழுநீலம் பூத்ததுண்டு கண்டதுண்டு கேட்டதில்லை காண் ..  


உலகம்

இத்தாலியில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை 1,441 ஆக உயர்வு

விளையாட்டு

ஐ.எஸ்.எல் கோப்பையை வென்றது கொல்கத்தா அணி