ஆசிரியர்களை கௌரவிக்கும் வின் நியூஸ் வழிகாட்டி விருதுகள் வழங்கும் விழா - 2019

Home

shadow

வின் வழிகாட்டி விருதுகள் - 2019

தன்னலமற்ற ஆசிரியருக்கான அங்கீகாரமாய் அமைந்த வின் வழிகாட்டி விருதுகளை பெற்ற அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் வின் நியூஸ் தொலைக்காட்சியின் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

இது தொடர்பான செய்திகள் :