தமிழகத்தில் இன்று (21.05.2019) தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

Home

shadow

தமிழகத்தில் இன்று (21.05.2019) தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

சென்னை நிலவரம்(நேற்று):- 
தங்கம் (22 கேரட்)..........| 1 கிராம் - ₹ 3,019 | 8 கிராம் - ₹ 24,152
தங்கம் (24 கேரட்)..........| 1 கிராம் - ₹ 3,294 | 8 கிராம் - ₹ 26,352
வெள்ளி..............................| 1 கிராம் - ₹ 40.20 | 1 கிலோ - ₹ 40,200

சென்னை நிலவரம்(இன்று):- 
தங்கம் (22 கேரட்)..........| 1 கிராம் - ₹ 3,020| 8 கிராம் - ₹ 24,160
தங்கம் (24 கேரட்)..........| 1 கிராம் - ₹ 3,295| 8 கிராம் - ₹ 26,360
வெள்ளி..............................| 1 கிராம் - ₹ 40.10 | 1 கிலோ - ₹ 40,100

இது தொடர்பான செய்திகள் :