பங்குச் சந்தை உயர்வு

Home

shadow

      பங்குச் சந்தை உயர்வு

      பங்குச் சந்தையில் இன்று உயர்வு காணப்பட்டது. மும்பை பங்குச் சந்தையின் சென்செக்ஸ், 329.92 புள்ளிகள் உயர்ந்து, 39,831.97 என்ற அளவில் முடிந்தது.

     மும்பை பங்குச் சந்தையின் நிப்டி, 84.80 புள்ளிகள் உயர்ந்து, 11,945.90 என்ற அளவில் முடிந்தது.

இது தொடர்பான செய்திகள் :