பங்குச் சந்தை சரிவு

Home

shadow

      பங்குச் சந்தையில் இன்று சரிவு காணப்பட்டது. மும்பை பங்குச் சந்தையின் சென்செக்ஸ், 71.53 புள்ளிகள் சரிந்து, 39,122.96 என்ற அளவில் முடிந்தது. 

    தேசிய பங்குச் சந்தையின் நிப்டி,24.45புள்ளிகள் சரிந்து, 11,699.65 என்ற அளவில் முடிந்தது.

இது தொடர்பான செய்திகள் :