பழங்கால அமெரிக்கர்கள் கதையை கூறும் 11,500 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய டி.என்.ஏ

Home

shadow

அலாஸ்காவில் பூமிக்கடியில் இருந்த 11,500 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஒரு பெண் குழந்தையின் உடல் பாகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இது அமெரிக்காவில் பழங்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் குறித்த ஒரு புதிய விளக்கத்தை அளிப்பதாக அமைந்துள்ளது.

இந்த உடல் பாகங்களில் செய்யப்பட்ட மரபணு பகுப்பாய்வுகளும், பிற தரவுகளும், இதுவரை அறியப்படாத பண்டைய இனக் குழுவைச் சேர்ந்ததாக அந்தக் குழந்தை இருந்திருக்கலாம் என்று காட்டுகிறது.

அவளுடைய டிஎன்ஏவில் இருந்து தாங்கள் அறிந்தது குறித்து விஞ்ஞானிகள் குறிப்பிடுகையில் 20,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சைபீரியாவில் இருந்து அமெரிக்க கண்டத்துக்கு ஒரு மக்கள் அலை இடம்பெயர்ந்ததாக உள்ள கருத்துக்கு இந்த டிஎன்ஏ வலு சேர்ப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடல் நீர்மட்டம் குறைந்ததையடுத்து பெரிங் ஜலசந்தியில் வறண்ட நிலம் உருவானது. அதன் பின்னர் வடக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த பனிப் பாறைகள் உருகியதையடுத்து அந்த நிலங்கள் மீண்டும் மூழ்கின.

அங்கு முதலில் குடியேறியவர்களே தற்கால அமெரிக்கப் பூர்வகுடிகளின் முன்னோர்கள் எனக் கூறியுள்ளனர் பேராசிரியர் எஸ்கே வில்லெர்ஸ்லெவ் மற்றும் அவருடைய குழுவினர். அப்பேராசிரியரின் குழுவே குழந்தையின் டிஎன்ஏ மரபியல் மதிப்பீடு குறித்து இயற்கை எனும் சஞ்சிகையில் வெளியிட்டுள்ளது.

ஆறு வார வயதுடைய அந்த பெண் குழந்தையின் எலும்புக்கூடு 2013-ஆம் ஆண்டு அலாஸ்காவில் உள்ள சன் ரிவர் எனும் தொல்லியல் தளத்தில் பூமிக்கடியில் இருந்து தோண்டியெடுக்கப்பட்டது.

அங்குள்ள உள்ளூர் பூர்வீக சமூகத்தினர் அவளுக்கு "Xach'itee'aanenh t'eede gay" (ஜாச் இட்டீ ஆனென்ஹ் ட்ஈடி கே) அல்லது ''சன்ரைஸ் பெண் குழந்தை'' என பெயரிட்டுள்ளனர்.

இப்பணியில் ஈடுபட்ட அறிவியல் குழு அவளை எளிமையாக யுஎஸ்ஆர்-1 என குறிப்பிடுகின்றது.

இது தொடர்பான செய்திகள் :